Information

Hantering av personuppgifter enligt GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som namn, personuppgifter etc. Syftet med detta är för att kunna skicka fakturor och söka RUT-avdrag. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer sparas så länge som du är kund hos oss. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med skatteverket. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Patrick Thermaenius. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta stefan@broomy.se. Du når vårt dataskyddsombud på 0763-457320. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att komma med klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material och resekostnader i samband med husarbete. Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och ROT-arbete. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete och högst 50 000 kr per person och år.