Policy

Miljöpolicy

Vi arbetar med de produkter som har minst miljöpåverkan, och vi håller fortlöpande utbildning för vår personal i miljöarbete. På detta sätt kan vi möta de krav som vår miljö och kunder ställer på oss.

Kvalitetspolicy

Genom regelbundna uppföljningar med alla våra kunder försäkrar vi oss att rätt kvalitet uppnås. Genom engagerade och väl insatta medarbetare säkerställer vi kvalitén och utvecklar de områden som behöver förbättras.

Arbetsmiljöpolicy

Vi arbetar med utbildning, ergonomi, anpassade redskap och planerad arbetsväxling i vårt dagliga arbete. Detta för att vår personal ska trivas och må bra.